Formål

At sikre, at alle virksomhedens arbejdsopgaver planlægges, tilrettelægges og udføres miljømæssigt fuldt forsvarligt.
At afværge miljømæssige farer der kan opstå ved udførelsen af virksomhedens arbejdsopgaver.
At skabe input til forbedringer og evalueringer af miljøet.

Omfang

Politikkerne omfatter alle aktiviteter, som har betydning for miljøet i virksomheden og på virksomhedens arbejdspladser.

Ansvar

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelse af miljøpolitikken.

Miljøpolitik

Det er virksomhedens miljøpolitik, at:

Miljøpolitikken omfatter alle aktiviteter, der har betydning for miljøet, som virksomheden udfører.

Bindende forpligtelser vedrørende miljøet

Få et tilbud til næste projekt